Plán připravovaných akcí 2024

Den Datum Hodina Událost
sobota 20.04.2024 11 a 14 h. Prohlídky s kastelánem (NPÚ)
pátek 03.05.2024 od 17:30 h. Hlasy tří světů (Victoria Ensemble)
sobota 15.06.2024 14 – 17 h. Zahrádecká pouť - setkání rodáků
neděle 04.08.2024 12 – 14 h. Prohlídka kostela při pouti U Studánky
sobota 24.08.2024 18 – 22 h. Hradozámecká noc
sobota 07.09.2024 11 a 14 h. Prohlídky s kastelánem (NPÚ)
sobota 26.10.2024 14 - 17 h. Dušičkové setkání
sobota 07.12.2024 od 17 h. Předvánoční koncert skupiny Diogenes z Čechtic
sobota 14.12.2024 od 17 h. Česká mše vánoční, Podblanický sbor a orchestr

Akce a události budoucí, probíhající i minulé

Dobrý den,

Spolek Přátelé Zahrádky pořádá tradiční Zahrádeckou pouť, která se letos uskuteční v soboru 15. černa.

Na pouti, která je zároveň setkáním rodáků vysídleného a zbořeného městečka Zahrádka u Ledče nad Sázavou bude poprvé vystaven model zahrádeckého náměstí vytištěný na 3D tiskárně Stanislavem Dvořákem podle virtuálního 3D modelu tvořeného postupně Rostislavem Berkou. Tento model autor přestaví po mši svaté, tedy cca v 15 hodin.

Celá akce tradičně začíná již zmíněnou mší, kterou bude od 14:00 sloužit P. Mgr. Roman Maximilián Rylko O.Praem. z Keblova. Cca od 15:15 vystoupí Malá dechová hudba Lesanka z Humpolce. Od 16:15 se budou mít možnost zájemci zúčastnit komentované prohlídky kostela.

V kostele bude instalována příležitostná výstava Škola v Zahrádce.

Prodej občerstvení zajišťuje SDH Píšť, zajištěn je i prodej zahrádeckých suvenýrů.

Díky podpoře veřejnosti, obce Horní Paseka, měst Ledeč nad Sázavou, Světlá nad Sázavou a Zruč nad Sázavou a dárcovskému programu ČSOB pomáhá regionům bude v nejbližší době zahájeno restaurování sochy Panny Marie Bolestné stojící na zahrádeckém námětí. Socha bude převezena do ateliéru restaurátora MgA. Jana Prokýška v Popelíně a po restaurování vrácena na původní místo.

Protože na restaurování sochy už finanční prostředky na účtu veřejné sbírky soustředěny jsou, začínáme připravovat opravu a zprovoznění původní zahrádecké kašny umístěné na náměstí od roku 1886. Na opravu kašny je možno přispět na účet veřejné sbírky č. 550567028/5500 nebo do sbírkové pokladničky při pouti a na dalších akcích spolku.

Upozorňujeme, že silnice č. II/130 je mezi Kožlím a Zahrádkou až do konce října uzavřena kvůli opravě! Od Ledče je nutno jet do Zahrádky přes Bojiště, Kouty a Horní Paseku. Trasa vede po kvalitních komunikacích, ale doba jízdy je asi o 10 minut delší. Z ostatních směrů je cesta do Zahrádky bez objížděk.

 

Těšíme se na setkání v Zahrádce!

 

Plakát na pouť i sbírku a tisková zpráva v přílohách. 

 

Děkujeme za případné zařazen í do Vašeho informačního servisu.

 

S pozdravem

 

Honza Čihák

Spolek Přátelé Zahrádky



Upozorňujeme, že až do konce října je uzavřená silnice od Kožlí do Zahrádky!!!

Objízdná trasa zde.



Vážení přátelé,

po zimní přestávce se opět otevírá kostel sv. Víta v Zahrádce. V sobotu byly prohlídky s panem kastelánem a blíží se termín prvního letošního koncertu.

Pomalu se stává tradicí, že festival vokální hudby na pomezí tří krajů nazvaný "Hlasy Tří Světů" pořádaný spolkem Victoria Ensemble, z.s., má svůj zahajovací koncert v kostele sv.  Víta ve vysídleném a zrušeném městečku Zahrádka na Želivce. Nejinak tomu bude i letos. Festival se uskuteční od 3. do 24. května s mottem "Skrze krásu lidského hlasu spojujeme tři kraje".

Na zahajovacím koncertě pořádaném ve spolupráci se Spolkem Přátelé Zahrádky v zahrádeckém kostele zazní v pátek 3. května od 17:30 pásmo nazvané "Píseň písní", tedy koncert renesanční duchovní hudby přednesené souborem Cappella Mariana s uměleckým vedoucím Vojtěchem Semerádem.

 

Vstupenky na místě nebo v síti colosseumticket.cz.

Část z výtěžku bude věnována na opravy zahrádeckých památek.

Přijďte prožít nevšední zážitek v působivém prostoru původně románského kostela s nástěnnými malbami ze 14. století.

 

Plakát na koncert i celý festival v příloze.

 

Děkujeme za další šíření této pozvánky!
  
 S pozdravem
 Honza Čihák
 Spolek Přátelé Zahrádky 
 602 592 122
 www.zahradkauledce.cz

Vážení přátelé,

s poděkováním za přízeň a spolupráci a přáním hodně zdraví, štěstí, pohody a spokojenosti v roce 2024 posíláme zahrádecké PF 2024, které jako tradičně vytvořila paní Marcela Kubíčková, a dopis s informacemi o aktuálním dění v Zahrádce. Těšíme se na setkávání na akcích v Zahrádce v nadcházejícím roce!

Za Spolek Přátelé Zahrádky

Honza Čihák

Zde je k dispozici výroční zpráva za rok 2023

Vážení přátelé,

v období mezi vánočními a novoročními svátky otevírá Spolek Přátelé Zahrádky k prohlídce kostel sv. Víta ve vysídleném a zrušeném městečku Zahrádka u Ledče nad Sázavou.

Původně románský kostel sv. Víta na břehu přehradní nádrže Švihov na řece Želivce je jednou z mála památek, která připomíná více než 800-letou historii dnes opuštěného místa. V kostele je možno si, mimo jiné, prohlédnou románsko-gotické figurální nástěnné malby, románské, gotické, barokní i rokokové stavební prvky, secesní vitráže v oknech i poslední velkou plastiku sochaře Olbrama Zoubka – Sochu pro Josefa Toufara.

P. Toufar v Zahrádce působil jako oblíbený farář od svého vysvěcení na kněze v roce 1940 až do roku 1948, kdy byl na nátlak komunistů přeložen do Čihošti a následně zatčen a umučen Státní bezpečností.

V čase mezi svátky je možné si v kostele kromě stavebně historických a uměleckých památek a stálé expozice věnované historii kostela, městysu Zahrádka a Pateru Toufarovi prohlédnou také vánoční výstavku letos zaměřenou na skleněné ozdoby.

Kostel bude k prohlídce otevřen ve čtvrtek 28. prosince a v pátek 29. prosince vždy od 13:30 do 15:30 hodin. Při návštěvě je možno přispět na veřejnou sbírku na opravu a restaurování sochy Panny Marie Bolestné, kašny a kříže stojících na bývalém náměstí v Zahrádce (číslo účtu 550567028/5500). Pro možnost zadání restaurování barokní žulové sochy zbývá ve sbírce získat posledních několik desítek tisíc korun.

 

V příloze text tiskové zprávy, doprovodné fotografie a plakát veřejné sbírky.

 

Děkujeme za případné zařazení této pozvánky do Vašeho informačního servisu!

 

Za Spolek Přátelé Zahrádky

 

Jan Čihák

Vážení přátelé Zahrádky!

Restaurování žulové barokní sochy Panny Marie Bolestné stojící na bývalém náměstí v Zahrádce, bylo vybráno mezi projekty, které finančním darem podpoří banka ČSOB v rámci akce „ČSOB pomáhá regionům“. Výše tohoto daru bude záležet na finanční podpoře veřejnosti. Soutěžíme s dalšími čtyřmi neziskovými organizacemi z Vysočiny.

Dary budou přidělovány na základě dosažených výsledků jednotlivých organizací podle pravidla „čím více vyberete od veřejnosti, tím vyšší dar získáte“. Tedy ta organizace, která vybere nejvyšší částku, obdrží 50 000 Kč, druhá nejúspěšnější organizace obdrží 40 000 Kč, třetí organizace získá příspěvek ve výši 35 000 Kč, čtvrtá organizace získá 25 000 Kč a pátá 10000 Kč. Základní podmínkou je vybrat alespoň 5 000 Kč od veřejnosti.

Sbírka finančních prostředků od veřejnosti probíhá od 5.12.2023 do 9.1.2024 prostřednictvím řádně registrované veřejné sbírky Fóra dárců na jednotné číslo účtu 101 7777 101/0300, variabilní symbol 20231406.

Příspěvek je možno poslat příkazem k úhradě, poštovní poukázkou nebo pomocí nástroje na webových stránkách www.csobpomaharegionum.cz.

Průběh soutěže můžete sledovat na www.csobpomaharegionum.cz.

Děkujeme za podporu a za šíření této informace!

Členové Spolku Přátelé Zahrádky

Leták k dispozici zde

Pozvánka na adventní a vánoční akce v Zahrádce u Ledče nad Sázavou

I v letošním roce zveme na adventní a vánoční program ve zrušeném a vysídleném městečku Zahrádka u Ledče nad Sázavou.

V sobotu 9. prosince od 17 hodin vystoupí v tamním v kostele sv. Víta skupina Diogenes z Čechtic s velmi oblíbeným pásmem koled, spirituálů a vánočních světských i duchovních písní.

V sobotu 16. prosince rovněž od 17 hodin zahraje a zazpívá Českou mši vánoční "Hej mistře" Jakuba Jana Ryby Podblanický smíšený sbor a orchestr pod vedením pana Aleše Suchomela a pod taktovkou pana Jiřího Volka.

Pro oba koncerty bude cesta od parkoviště ke kostelu označena svíčkami.

Na dny mezi svátky, konkrétně na ve čtvrtek 28. prosince a v pátek 29. prosince připravujeme možnost prohlídky kostela a vánoční výstavky. Kostel bude otevřen po oba dny vždy od 13:30 do 15:30 hodin.

Při návštěvě těchto akcí prosím pamatujte, že kostel není vytápěn a je tedy nutné mít teplé oblečení!

Svou návštěvou můžete přispět na restaurování žulové barokní sochy Panny Marie Bolestné stojící na bývalém zahrádeckém náměstí.

Na setkání se těší

Spolek Přátelé Zahrádky

Vážení přátelé,

Rádi bychom všechny zájemce pozvali na Dušičky v Zahrádce, které se letos uskuteční v sobotu 28. října. Program je připraven od 14 do cca 17 hodin. Bude sloužena Mše svatá, vystoupí skupina Le Plaisir, která má v repertoáru šansony, folk, jazz, latinu i rock a uskuteční se rovněž komentovaná prohlídka kostela. Vstupné je dobrovolné, samozřejmostí je prodej upomínkových předmětů i možnost příspěvku na veřejnou sbírku do sbírkových pokladniček.

Těšíme se na setkaní!

S pozdravem
Honza Čihák
Spolek Přátelé Zahrádky



Vážení přátelé,

rádi bychom Vám poděkovali za hlasování v soutěži "Máme vybráno" pořádané Institutem pro památky a kulturu, o.p.s. Díky hlasům 523 příznivců jsme obsadili krásné 4. místo mezi 14 finalisty soutěže a získali tak na restaurování sochy Panny Marie Bolestné na Zahrádeckém náměstí 15 500,- Kč. Zpráva o výsledcích soutěže s odkazem na kompletní výsledky je k dispozici ZDE.

Děkujeme!

Vážení přátelé,

jako každoročně zapojujeme zahrádecký kostel do celostátní akce organizované NPÚ s názvem "Hradozámecká noc".

Kostel bude otevřen v sobotu 26. srpna od 18 do 22 hodin. Proběhnou komentované prohlídky, s pásmem populárních, muzikálových a lidových písní vystoupí pěvecký sbor Nahozeno máme z Prahy, bude možné opéci si špekáček a v závislosti na počasí možná bude i závěrečné malé ohňové překvapení. Cesta k parkovišti bude označena svíčkami. Plakát akce v příloze!

Zároveň připomínáme, že je ještě do konce srpna možno hlasovat pro veřejnou sbírku na opravu sochy Panny Marie Bolestné na zahrádeckém náměstí. Díky vašemu předchozímu hlasování v květnu sbírka postoupila do druhého kola soutěže veřejných sbírek a nyní se novým hlasováním rozhoduje o výši finančního příspěvku, kterým organizátor soutěže na naší sbírku přispěje. Hlasovat je možno na stránce www.mamevybrano.cz (viz rozklikávací karta níže).

Děkujeme za hlasování, šíření této pozvánky a výzvy a těšíme se na setkání v Zahrádce!

Za Spolek Přátelé Zahrádky

Honza Čihák

Sběratelé registrovaní na www.turisticke-znamky.cz mohou nyní hlasovat o zařazení Zahrádky mezi známková místa.

ODKAZ ZDE
Hlasujte prosím!

Děkuji!
Honza Čihák

Vážení přátelé,

díky vašemu hlasování postoupila veřejná sbírka na opravu sochy Panny Marie Bolestné, kašny a kříže na bývalém náměstí v Zahrádce do II. (finálového) kola soutěže "Máme vybráno!" Naše sbírka zvítězila v Kraji Vysočina a dostala se mezi 14 nejoblíbenějších sbírek zaměřených na péči o památky v České republice. Institut pro památky a kulturu, o.p.s., který soutěž pořádá, mezi těchto 14 sbírek rozdělí 100 tis. Kč, a to podle počtu hlasů získaných ve druhém kole!

PROSÍME, HLASUJTE OPĚT, nejpozději do 31.8.!

Postup hlasování:

·         zadejte na internetu adresu www.mamevybrano.cz/soutez

·         klikněte na "HLASUJTE ZDE"

·         vyberte „Socha Panny Marie Bolestné v Zahrádce

·         potvrďte souhlas s pravidly a klikněte na modrý pruh "CHCI Hlasovat"

·         obdržíte potvrzovací e-mail, kde hlasování potvrdíte kliknutím na odkaz "potvrďte hlasování".

Prosíme, rozšiřte tuto výzvu mezi své přítele a známé! Čím více hlasů sbírka dostane, tím získá větší sumu peněz!

 

Děkujeme!

Za Spolek Přátelé Zahrádky

Honza Čihák

 

P.S.: Plakátek s výzvou k hlasování přikládáme!

číslo účtu veřejné sbírky č. 550567028/5500

Účastníci společně s pěveckým sborem Nahozeno máme zažijí cestu na Hradozámeckou noc 2023 v Zahrádce u Ledče na Sázavou. Zažijí den, kdy uvidí mnohé, ale i si zazpívají. Přispějí na dobrou věc, sochu v zaniklé vsi Zahrádka. Vyrazí ráno z Prahy, vrátí se na sklonku dne zpět.

Účastníci se mohou těšit na:

  • jedinečnou procházku s výkladem na hráz vodní nádrže Švihov
  • prohlídku expozice Vodního domu v Hulicích
  • piknik na návsi v Hulicích
  • voňavou návštěvu Včelího světa
  • pohodu, krásu a klid kolem zámku Zruč nad Sázavou, kde už se bude Hradozámecká noc chystat, kde si budou účastníci moci vybrat co vidět a zažít
  • oběd před tím, než se popojede dál
  • podvečerní cestu do Zahrádky u Ledče nad Sázavou
  • od šesté hodiny večerní program Hradozámecké noci 2023 v Zahrádce (tvořivé dílny, komentované prohlídky a další)
  • předkoncertní piknik od Zručných dobrot a třeba opékání buřtů
  • koncert Nahozeno máme pod parádním vedením Lady Soukupové a se skvostným doprovodem Vojty Adamčíka, v neopakovatelném prostoru kostela sv. Víta v Zahrádce. V jediné stavbě, která zůstala po naplnění vodní nádrže Švihov ze zaniklé vsi Zahrádka.

Třešničkou na dortu je, že cestu tam i zpátky účastníci zažijí na palubě historických autobusů RTO a Škoda 11, dostanou palubní deník a výklad k tomu všemu.

Odjezd je naplánován v 7:30 z Prahy (místo bude upřesněno včas a veškeré další info dostanou účastníci mailem). Příjezd po desáté hodině večerní do Prahy. Kdo by řešil nocleh před či poté, může využít zázemí rodinného centra Knoflík v Praze 9 na Proseku.

Nákup vstupenek
Popis akce na Facebooku

Ahoj kamarádi, přátelé,

zveme Vás na 39. ročník Čechtické Lilie 5. srpna 2023. Jako tradičně Vás čeká mnoho dobré muziky, lidských i hudebních setkání, dobrého jídla i pití. Na setkání s Vámi se těší pořadaté.

Za T.O. Daisy Town a Sdružení Čechtická Lilie
Karel Rozkošný

Dobrý den,

Spolek Přátelé Zahrádky připravuje na sobotu 17. června tradiční Zahrádeckou pouť.
Po Mši svaté sloužené P. ThDr. Janem Bártou, ledečským děkanem v zahrádeckém kostele sv. Víta od 14 hodin se uskuteční cca v 15 hodin vernisáž skleněné exteriérové instalace "Stopy" navržené studenty OA, SOŠ a SOU Třeboň pod vedením odborného učitele Mgr. Jakuba Bucka.
Instalace má trvale připomínat, že na dnes prakticky pustém místě dříve pulzoval život.
Od 15:30 vystoupí ve prospěch oprav zahrádeckých památek folkové duo Ty a My. Nebude chybět ani komentované prohlídka kostela v 16:15.
Prodej občerstvení zajišťuje SDH Píšť, bude možno zakoupit také zahrádecké a pouťové suvenýry.
Výtěžek z dobrovolného vstupného bude použit na restaurování vzácné žulové barokní sochy stojící na bývalém zahrádeckém náměstí. Na její opravu je možno přispět také kdykoli příspěvkem na transparentní účet 550567028/5500 veřejné sbírky pořádané Spolkem Přátelé Zahrádky nebo přímo na akci do sbírkové pokladničky.
Děkujeme za případné další šíření této pozvánky. Plakát na akci i veřejnou sbírku přikládáme.

Těšíme se na setkání!
Za Spolek Přátelé Zahrádky
Honza Čihák

Vážení přátelé,

opět po roce máme možnost získat další finanční prostředky na restaurování barokní sochy Panny Marie Bolestné na bývalém náměstí v Zahrádce v soutěži veřejných sbírek. Do finále této soutěže máme šanci postoupit, pokud nás podpoříte v internetovém hlasování. Prosíme, hlasujte na odkazu ZDE pro sbírku č. 093. Obdržíte potvrzovací e-mail, kde hlasování potvrdíte kliknutím na odkaz "potvrďte hlasování". Hlasovat je možno do konce května. Sdílejte prosím tuto výzvu s rodinou, přáteli a známými. Čím více dostane sbírka soutěžící pod č. 093 hlasů, tím větší je šance, že postoupí! Další informace o soutěži i o sbírce naleznete v přílohách. Děkujeme!

Za Spolek Přátelé Zahrádky
Honza Čihák

Vážená paní / Vážený pane,

Po komentovaných prohlídkách kostela s pane kastelánem konaných 15. dubna se v kostele sv. Víta ve zrušeném a vysídleném městečku Zahrádka u Ledče nad Sázavou uskuteční první letošní kulturní akce pro veřejnost. V sobotu 6. května v 17 hodin zde již podruhé bude zahájen nový ročník festival vokální hudby na pomezí tří krajů "Hlasy tří světů". Vystoupí soubor Philokallia uměleckého vedoucího Mariose Christou. Pod názvem "Ozvěny staré Konstantinopole" zazní byzantská hudba. Vstupenky na koncert budou k dispozici na místě nebo je možné je zakoupit v síti colosseumticket.cz.
Další akcí v Zahrádce bude tradiční Zahrádecká pouť se mší svatou, hudebním vystoupením, výstavkou a prodejem občerstvení, suvenýrů a pouťových předmětů v sobotu 17. června od 14 hodin.

Honza Čihák
Spolek Přátelé Zahrádky

Vážená paní / Vážený pane,

na bývalém náměstí zrušeného a vysídleného městečka Zahrádka u Ledče nad Sázavou chátrá vzácná žulová barokní socha Panny Marie Bolestné. I když si plně uvědomujeme současnou obtížnou ekonomickou situaci, obracíme se na Vás v tomto předvánočním čase s prosbou o pomoc při její záchraně. Podrobnosti můžete najít v přiloženém dopise. Jako poděkování za Váš zájem spolu s přáním klidného závěru roku, hodně zdraví, úspěchů a pohody v nadcházejícím roce přikládáme rovněž originální Zahrádecké PF.

Za Spolek Přátelé Zahrádky
Jan Čihák

Dopis – oprava sochy zahrádecké PF 2023

Klikněte pro zvětšení

Kdo jsme?

Jsme dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, které spojuje zájem na zachování kulturních a historických památek městysu Zahrádka u Ledče nad Sázavou, který byl vysídlen a zbořen v souvislosti s napouštěním přehradní nádrže Švihov na řece Želivce. Spolek existuje od roku 2001. Naším cílem je chránit a oživovat památky městečka Zahrádka, zejména kostel Sv. Víta s historicky cennými nástěnnými malbami, uchovávat a prezentovat předměty, vzpomínky, fotografie a dokumenty připomínající podobu městečka Zahrádka a život v něm, aby bylo zachováno povědomí o jeho existenci, významu a lidech, kteří v něm žili.

Co děláme?

V průběhu roku pořádáme v Zahrádce nejrůznější akce pro veřejnost – tradiční pouť, hradozámeckou noc, dušičkové setkání, adventní koncerty, komentované prohlídky... Zároveň pořádáme veřejnou sbírku, z jejíhož výtěžku financujeme opravy kostela. Díky finančním prostředkům získaným ve veřejné sbírce se již podařilo zajistit a vyčistit větší část nástěnných maleb, zrestaurovat vitrážová okna či navrátit kostelu hlas – tedy zakoupit nový zvon. Vypracování projektové dokumentace bez nároku na úhradu jsme pomohli k realizaci odvlhčení zdiva kostela. Sbíráme předměty, fotografie, dokumenty a vzpomínky vážící se k městečku Zahrádka, které zpřístupňujeme na příležitostných výstavách. Prezentujeme osudy městečka Zahrádka a jeho obyvatel v médiích, na odborných veletrzích, seminářích a jiných akcích.

Ve zkratce ↓

Naše mise

Jsme nadšenci a srdcaři, Zahrádku máme rádi a nechceme, aby upadla v zapomnění. Většina z nás má k Zahrádce nějaký osobní vztah. Pečujeme o její odkaz a oživujeme jej. Přidejte se!

Zahrádka žije!

V průběhu roku pořádáme kulturní akce pro širokou veřejnost, což jsou také příležitosti k prohlédnutí cenného interiéru jinak nepřístupného původně románského kostela. Ten nebyl zbořen na rozdíl od zbytku obce. Všichni jste srdečně zváni!

Vaše pomoc

Opravy kostela z 80. let minulého století nebyly dokončeny. Kostel byl následně dlouho uzavřen a nevyužíván. Pořádáme proto veřejnou sbírku na jeho opravy. Přispět můžete na účet uvedený dole v patičce stránky či do pokladniček na našich akcích.

Smysluplná investice

Z výtěžku veřejné sbírky financujeme opravy kostela. Podařilo se například zajistit vzácné malby ze 14. století, restaurovat vitrážová okna, obnovit elektroinstalaci, pořídit zvon... Je však potřeba realizovat ještě mnoho dalších oprav!

Osud Zahrádky stručně

Malé městečko Zahrádka leželo ve zvlněné krajině Českomoravské vrchoviny. V období 2. světové války v obci žilo necelých 1 000 obyvatel. Nechyběla zde žádná ze základních služeb. Zahrádka byla střediskovou obcí, kam lidé z okolí dojížděli za těmito službami. Část obyvatel byla zaměstnána v podniku Kovofiniš. Zajištěno bylo také přímé autobusové spojení do Prahy. Protékala zde řeka Želivka, která se stala obci osudnou. V roce 1969 tehdejší vláda definitivně rozhodla o výstavbě vodního díla Švihov. Všechny obce v zátopové oblasti byly srovnány se zemí. Zahrádka společně ještě s Dolními Královicemi byla největší z nich. Ačkoliv přímo v zátopové oblasti ležela pouze menší část obce, za účelem zachování jakosti vody byla Zahrádka zbořena téměř celá. Domky byly vykoupeny a většina obyvatel se odstěhovala do náhradní výstavby především v Ledči nad Sázavou, Světlé nad Sázavou a Humpolci. V těchto městech vznikly celé nové ulice pro zahrádecké obyvatele. V Ledči i Světlé tak existuje ulice „Zahrádecká.“ Poslední občané se odstěhovali ze Zahrádky v roce 1977. V současnosti je z původní zahrádecké zástavby trvale obydlen pouze dům čp. 190 (39), který se nachází u dnešní hlavní silnice. Na bývalém náměstí dodnes stojí kostel sv. Víta, kašna a socha Panny Marie Bolestné.

Část jednoho z posledních zápisů v obecní kronice (rok 1975)

„Zahrádka se vylidňuje, občané opouštějí své milé městečko, domky se bourají, silnice k mostu přes Želivku je přerušena hlubokým příkopem, voda v Želivce stoupá, Zahrádka umírá. Nyní zahrádečtí rodáci pociťují, co ztrácejí. Ale nejen rodáci jako je i pisatel těchto smutných řádků, vzdychají a smutní i lidé, kteří se k nám přistěhovali a s námi se sžili. Jeden celkem mladý občan rozvádí řeč takto: Zahrádka byla něco zvláštního, ani ves ani město, ale ani město, ani ves. Pro kulturní vyžití jsme tu měli vše, občas divadlo, stále kino, jeden lepší a jeden horší hostinec, fotbal, hokej, tělovýchovu, lékaře, zubaře, základní devítiletou školu, mateřskou školu, poštu, telefon, obchody, textil, obuv, chemodrogu, obnovu, rybáře, myslivce, dobré zaměstnání v Kovofiniši, autobusové spojení na všechny strany a přímé do Prahy, ale co hlavního individuelní svobodu. Když jsem se oblékl do „starých hadrů“ a šel třeba do lesa nebo někomu pomoci s prací, potkával a zdravil jsem se srdečně s lidmi stejně, jako když jsem se nastrojil do „gala“ a vedl jsem děti na školní oslavu nebo manželku k zábavě ...“

Převzato z opisu obecní kroniky.

Sledujte Zahrádku na Facebooku!

Kudy do Zahrádky


Zahrádka se nachází mezi městy Ledeč n/S. a Humpolec
GPS: 49°37´25.48"N / 15°14´55.953"E

Související stránky