Hrad Klosterberg

Zahrádecký hrad – Klosterberg

Zahrádecký hrad stával na levém břehu Želivky na příkrém ostrohu mezi řekou Želivkou a Blažejovickým potokem, který ostrov obtékal na západní straně a na severní straně se vléval do Želivky. Ostrov byl k založení hradu velmi příhodný, protože jeho stráně, spadající k Želivce, byly velmi strmé, zakladatel hradu nechal překopat opyš před hradištěm a na rovině vybudoval dva hluboké příkopy.

Protože rovina, jež byla vhodná k vybudování příjezdu do hradu, byla na opačné straně od městečka, byla cesta zřízena od řeky, dále přes Blažejovický potok, po severnějším volnějším svahu ostrohu a pod samotným hradem se stočila k přednímu příkopu, přešla ho a vedla mezi oběma příkopy k bráně. Ještě začátkem 20. století byla brána znatelná a činila jakousi prohlubeň ve vysokém valu, který vznikl sesutím hrubé zdi.

Hrad byl založen do čtverhranu, který uzavíralo značně vysoké zdivo, z nějž zbyly jenom základy, dobře znatelné ještě zač. 20. století. V severovýchodním rohu čtverhranu byly znát ještě zbytky panského paláce. Uprostřed hradiště byl skalnatý kopec, na jehož vrcholu stála dřevěná strážní věžička. Tradice říká, že tu kdysi stával klášter a během století dali hradišti název od tohoto mylného domnění odvozený - Klosterberg, zkomolený později na Kotrbejk.

Ve starých listinách je označován hrad jako Zahrádka a také se uvádí Zahrádka hrad. Hrad byl osídlen zřejmě jen od svého vzniku těsně před polovinou 14. století do husitských válek. Těžko lze předpokládat, že by zde sídlili proboštové nebo kanovníci v husitské době, když obyvatelstvo Zahrádky i celého okolí se hlásilo k husitům. Od roku 1436 drželi Zahrádku i hrad Trčkové, kteří zde nikdy nesídlili a hrad se uvádí od 15. století jako pustý, takže celková doba jeho užívání netrvala ani celé století.


Více informací – www.hrady.cz


Zleva:

1. a 2. obr: Teréní nerovnosti – zbytky hradu. Zdroje obrázků: Pavel Bartoš (www.rajče.cz)

3. obr: Výhled z Kotrbejku na Zahrádku v 70. letech. Zdroj obrázku: Eduard Nowicki

4. obr: Plánek hradu podle J. Úlovce. Zdroj obrázku: www.hrady.cz