Historická mapa Zahrádky

→→→ ☺ Odkaz na mapu zde ☺ ←←←

Mapa byla přesunuta na osobní web Rostislava Berky, pro její zobrazení klikněte na tento text.Interaktivní mapa Zahrádky

Mapa zachycuje podobu městysu Zahrádka u Ledče nad Sázavou před zbořením, tj. v 60. letech 20. století. Jsou v ní vyznačeny nejrůznější objekty a služby, které tehdy byly v Zahrádce přítomny. Je tak možné se přesvědčit, že Zahrádka měla občanskou vybavenost na vysoké úrovni vzhledem ke svojí velikosti. Zároveň je v mapě vyznačena průhlednou vrstvou obvyklá hladina přehrady a přerušovanou čárou hladina při maximálním vzdutí. Díky tomu je dobře patrné, co je a co není pod hladinou. Dále se v mapě nachází kompletní soupis čísel popisných. Zahrnuto je též Zámostí, které administrativně nebylo součástí Zahrádky, ale vzhledem k faktu, že se nacházelo pouze na opačném břehu řeky Želivky, byl život obyvatel Zámostí se „zahrádeckými“ těsně spjat.

Mapa byla dosud k vidění pouze jako statická, tištěná, nyní je převedená na web do interaktivní podoby.

Legenda k historické mapě

Legenda k historické mapě Zahrádky

Informace, fotografie a funkcionality mapy budou postupně dále doplňovány. Pokud máte vztah k městečku Zahrádka a chtěli byste na mapě vidět i Váš dům či oblíbené místo v Zahrádce a nabídnout ostatním, aby se o něm něco více dozvěděli, můžete na e-mail pratele.zahradky@seznam.cz poslat jeho fotografii, vzpomínku, popis, příběh nebo třeba jen jména obyvatel domu. Vždy prosím uveďte číslo popisné nebo jiné určení, ke kterému objektu či místu na mapě se zasílané materiály váží a doplňte, že posíláte podklady pro interaktivní mapu Zahrádky. Vybrané materiály s Rosťou Berkou postupně zpracujeme a prostřednictvím interaktivní mapy publikujeme.


Tištěnou verzi mapy je možno si prohlédnout na akcích pořádaných Spolkem.

Interaktivní mapu zpracoval Rostislav Berka, student Přf UK oboru Geografie a kartografie v rámci bakalářské práce, kterou je možno stáhnout včetně posudků na tomto odkaze. Tematický obsah mapy, užitečné rady, tipy a nápady laskavě poskytli členové Spolku Přátelé Zahrádky. V průběhu zpracování byla práce konzultována zejména s Ing. Janem Čihákem. Zároveň byl studentem integrován obsah staršího webu do nové CSS šablony. Členové Spolku Přátelé Zahrádky jsou také autory tohoto věcného obsahu (textů a většiny obrázků) na ostatních stránkách webu.

projekt NAKI

3D model je zapojen do projektu NAKI Dědictví zaniklých krajin: identifikace, rekonstrukce a zpřístupnění. V rámci tohoto projektu vznikl digitální atlas zaniklých krajin, který je dostupný na tomto odkaze.

3D model náměstí

Tip – zvětšete si 3D okno na celou obrazovku s pomocí tlačítka v pravém dolním rohu (Fullscreen).

3D model náměstí zaniklé obce Zahrádka u Ledče. Vymodelovány jsou nejdůležitější budovy, které byly centrem občanského života. Jedná se o kostel, obchod se smíšeným zbožím, občanskou záložnu, faru, hotel, obchod s průmyslovým zbožím a administrativní sídlo Státního statku.

Zdroje obrázků v mapě

Zdroje textů v mapě

Interaktivní mapu zpracoval Rostislav Berka, student Přf UK oboru Geografie a kartografie v rámci bakalářské práce, kterou je možno stáhnout včetně posudků na tomto odkaze.