Křižná studánka

Křižná studánka

Na úbočí vrchu Šafranice (624 m n. m.), nedaleko bývalé Zahrádky, leží poutní místo Křižná (Křížová, Husitská) studánka. Hlubokými lesy tudy často procházel misionář Čáslavského kraje P. Václav Hanzeli. Chodíval upevňovat katolickou víru v těchto tehdy bohem zapomenutých místech Čech. Podle dochovaných pramenů se prý zastavoval u lesní studánky a její vodou si vyléčil své bolavé oči. Z vděčnosti nad tímto uzdravením nechal v roce 1741 zřídit nad studánkou dřevěný kříž a po jeho stranách sochy Panny Marie a sv. Víta z dubového dřeva. Svatý Vít byl patronem kostela v Zahrádce a P. Václav Hanzeli zde byl v letech 1730 - 1736 kaplanem.

Kříž se sochami stál mezi dvěma lipami. Lípa stojící po levé straně se dochovala dodnes a její stáří lze odhadovat na 300 let. Nad studánkou byla postavena dřevěná kaplička a na její vnější stěny namaloval malíř Josef Svoboda z Lukavce v roce 1742 dvanáct obrázků svatých. Kolem celé kapličky byly zhotoveny dřevěné lavice pro poutníky. V roce 1845 nechala Kateřina Daňková postavit na místě dřevěného kříže. kamenný kříž s litinovým Kristem.

Protože toto místo navštěvoval stále větší počet věřících dala v roce 1868 zahrádecká obec vystavět místo dřevěné kapličky kamennou kapli, stavbu prováděl zahrádecký zednický mistr V.H.Křišta. V roce 1912 byla kaple na náklady zahrádecké obce opravena a vnitřek vyzdoben. V roce 1932 byla část zdejších pramenů stažena do vodojemu a veden tudy veřejný vodovod do Zahrádky. Za druhé světové války kaple přišla o svůj 30 kg těžký zvon a nový zde byl zavěšen po válce. Ve válečných letech zde také kázal páter Josef Toufar.

Až do dnešních dnů se tu konají slavné poutě. V červenci ji pořádá Československá církev husitská a v srpnu církev katolická. Schází se zde každoročně mnoho lidí ze širokého okolí. Vedle duchovního setkání se zde poutníci občerstvují čistou vodou ze zdejší "zázračné" studánky, mnozí nepohrdnou ani dobrým pivním mokem, který se zde čepuje pod košatými stromy.Poutní místo Křižná studánka se tak stává oblíbeným místem nejen nábožensky založených poutníků, ale i velkého množství turistů, kteří do těchto míst zavítají.Obr: Křižná studánka v r. 2014.

Zdroj obrázku: www.digimanie.cz