Kronika obce

Kronika obce

Níže je možno stáhnout jednotlivé části kroniky. Elektronický přepis kroniky zajistili v létě 2002 Mgr. Vladimír Staněk (nejstarší část kroniky), Tereza Kubíčková, Anna Velková a Lenka Másilková.

#Kronika
Starší část kroniky, roky 1782-1887
Mladší část kroniky, roky 1899-1977