Historie v datech

Historie obce v datech

Rok Událost
1219 Král Přemysl Otakar I. postupuje ves Zahrádku s kostelem a přilehlým újezdem Vyšehradské kapitule;
1245 Papež Inocenc IV. potvrzuje darování Zahrádky kapitule;
1327 Zahrádka poprvé uváděna jako město ("oppidum Sarathka");
1436 Zahrádka postoupena Vyšehradskou kapitulou zápisem císaře Zikmunda do zástavy Mikuláši Trčkovi z Lípy;
1562 Císař Ferdinand I. Habsburský Zahrádce uděluje právo trhů a povyšuje ji na město s erbem (od té doby název "Trhová Zahrádka");
1582 Zahrádka prodána Burianovi III. Trčkovi z Lípy a na Světlé;
1634 Adam Erdman Trčka z Lípy zavražděn spolu s Albrechtem z Valdštejna v Chebu. Majetek rodiny Trčků konfiskován;
1636 Zahrádku získal Volf Adam hrabě z Poppenheimu, po něm Burian Ladislav hrabě z Valdštejna (za Valdštejnů první barokní přestavba kostela a stavba papírny);
1666 Zahrádku kupuje Matouš Ferdinand z Bilenberka, opat Břevnovského kláštera a arcibiskup pražský, který ji odkazuje Břevnovskému klášteru;
1686 První zmínka o škole v Zahrádce;
1707 Opat Břevnovského kláštera Otomar Zinkl prodává Zahrádku za 28000 zl. Janu Leopoldu Donátovi, knížeti z Trautsonu a Falkenštejna, který ji připojuje k Dolním Kralovicím;
1738 Přestavba kostela sv. Víta;
1783 Ničivý požár obce. Kostel po požáru obnoven r. 1787, škola až r. 1800;
1811 Oprava kostela sv. Víta;
1850 Zahrádka zařazena do politického okresu Ledeč n./S.;
1850 Další ničivý požár obce a následné úpravy kostela a jeho nové vybavení;
1851 Na kostelní věži 4 zvony;
1852 Pořízen nový pseudogotický oltář;
1854 Změna názvu zpět na "Zahrádka";
1879 Zahrádka má 65 domů;
1900 Zahrádka má 152 domů a 961 obyvatel;
1918 29.10. Zahrádka slaví vznik samostatného státu;
1921 Zahrádka má 161 domů a 1187 obyvatel;
1945 10.5. osvobození Zahrádky Rudou armádou;
1965 Zahrádka má 201 domů a 666 obyvatel;
1969 Vládním usnesením rozhodnuto o likvidaci Zahrádky v souvislosti s výstavbou vodního díla Želivka;
1976 Zahrádka zaniká a její pozůstatky připojeny k Dolnímu Městu;
1990 Osamostatnění obce Horní Paseka, pod kterou Zahrádka dnes spadá;
2001 Založení občanského sdružení Přátelé Zahrádky;
2011 Zahájení stavebních prací na odvlhčení kostela sv. Víta;
2011 Zahájení postupného čištění a fixace nástěnných maleb v presbytáři;
2014 Dokončení hlavní části stavebních prací na odvlhčení kostela;
2014 Dokončení kompletní opravy presbystáře;
2015 Čištění a fixace nástěnných maleb na vítězném oblouku a na části severní stěny lodi;
2015 Opravy vnějších omítek kostela;
2019 Pořízení nového zvonu;