Historické listiny

Opis listiny krále Přemysla Otakara I. napsané v Humpolci 26. července 1219

Fotokopie z "Knihy privilegií kapituly Vyšehradské" č. 24, list 12, číslo XXIII, Praha, cca 1320 Kniha obsahuje opisy privilegií udělených Vyšehradské kapitule. Originál listiny se nedochoval. Tento opis je však považován za historicky věrohodný.

Najeďte myší na obrázek pro překlad listiny (Nemusí fungovat na mobilních zařízeních).

Zdroj:

Národní archiv Praha

Listina z 21. prosince 1245

Papež Innocenc IV. potvrzuje vyšehradské kapitule věnování vsi Zahrádky, učiněné jí králem Přemyslem Otakarem I., aby odčinil odcizení jistého ornátu ze zlata a stříbra, zdobeného drahokamy.
Napsáno v Lyonu (Francie). Fotokopie, latinsky, originál pergamen, připojena olověná bula.

Najeďte myší na obrázek pro překlad listiny (Nemusí fungovat na mobilních zařízeních).

Zdroj:

Národní archiv PrahaListina z roku 1239

Napsáno na Vyšehradě. Pravděpodobně nejstarší listina týkající se Zahrádky, jejíž originál se dochoval. Fotokopie, latinský originál, pergamen, pečeť chybí.

Najeďte myší na obrázek pro překlad listiny (Nemusí fungovat na mobilních zařízeních).

Zdroj:

Národní archiv Praha